Examene

Lista de examene sustinute la Alianta Franceza

Examene la Alianta Franceza

Au sosit diplomele DELF din sesiunile mai si iunie 2018.
REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DELF-DALF

1. MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE

TOATE PROBELE (SCRISE SI ORALE) DIN SESIUNEA DELF  12-13 MAI 2018 SE VOR DESFASURA LA COLEGIUL NATIONAL «  MIRCEA CEL BATRAN » CONSTANTA, dupa cum urmeaza :

PROBELE  ORALE  (INDIVIDUALE)= CONFORM LISTELOR AFISATE (ATENTIE !!! : PROBA ORALA INDIVIDUALA PENTRU A2 si B1 SE DESFASOARA INAINTEA PROBELE SCRISE COLECTIVE)

PROBELE  SCRISE (COLECTIVE) :

                     A1 – 09h00-10h20

                     A2 – 11h00-12h40

                     B1 – 11h00-12h45

                     B2 – 10h00-12h30

 !!! ATAT PENTRU PROBELE ORALE INDIVIDUALE CAT SI PENTRU CELE COLECTIVE CANDIDATII SUNT RUGATI SA SOSEASCA CU 15-20 DE MINUTE INAINTEA OREI PROGRAMATE

                                   

1.1 Înscrierea se poate efectua la sediul Aliantei Franceze Constanta, la distanţă (pe mail afconstanta@yahoo.fr).

1.2 Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere (disponibil şi pe site) şi ataşarea unei copii a cărţii de identitates au, pentru candidaţii sub 14 ani, a certificatului de naştere.

1.3 Înscrierea devine efectivă după efectuarea plăţii,în numerar, la sediul Aliantei Franceze Constanta, sau virament bancar. În acest ultim caz, vă rugăm să solicitaţi coordonatele bancare ale aliantei prin mail la adresa: afconstanta@yahoo.fr

1.4 După înscriere, fiecare candidat primeşte documentul de convocare la examen în care sunt prezentate informaţiile şi recomandările legate de buna desfăşurare a examenelor.

Prin achitarea taxei de examen şi prin semnarea pentru primirea convocării, candidatul declară că a citit cu atenţie documentul, că a luat la cunoştinţă informaţiile prezentate în el şi că acceptă termenii şi condiţiile participării la examen.

1.5 După finalizarea înscrierii, cererile de transfer într-un alt centru sau sesiune nu sunt admise.
În cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată.
Excepţie: prezentarea unui certificat medical în celmult 3 zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (cu achitarea unei diferenţe dacă intervin modificări tarifare faţă de sesiunea precedentă).

2. CONDIŢII SPECIALE DE EXAMINARE

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

3. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) şi programarea candidaţilor pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Aşezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

4. ACCESUL ÎN SĂLI

Accesul în sala de examen :
4.1 se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, paşaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani vor prezenta carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
4.2 se face pe baza listelor afişate în ziua examenului în Centrul de Examen. Aceste liste pot fi consultate în prealabil pe site-ul IFB.
4.3 nu este permis după începerea examenului pentru a nu deranja ceilalti candidaţi, a căror primă probă este cea de ascultare a unui document audio.

5. ÎN TIMPUL EXAMINĂRII

Vă rugăm să semnalaţi orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârşitul examenului, scris şi oral, veţi semna un proces verbal validând astfel buna desfăşurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfăşurare a examenelor, vă rugăm insistent :
a) să citiţi cu atenţie informaţiile şi recomandările din documentul de convocare ;
b) să păstraţi liniştea atât în săli cât şi pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării. Părinţii sunt rugaţi să aştepte în exteriorul clădirii.

6. PROBE EVALUATE

6.3 În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competenţe :

ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea în scris exprimarea şi interacţiunea orală

Fiecare competenţă este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuşi examenul, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte din 100 şi minim 5 puncte/competenţă.

6.4 Proba scrisă este compusă din3 părţi distincte, fără pauză între ele :
ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea înscris

6.5 Probaorală este a patra parte a examenului.

6.6 Cele patru părţi sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obţinerea diplomei.

7. EVALUARE

7.1 Examenele DELF-DALF sunt concepute de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice-Paris, iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale.

7.2 Centrul Internaţional de Studii Pedagogice, conceptorul diplomelor şi organizatorul extern, asigură prin Juriul Naţional menţinerea standardelor de calitate şi respectarea criteriilor de evaluare şi a metodologiei prescrise.
7.3 Corectarea lucrărilor scrise precum şi evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acredidaţi de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice şi se face pe baza unui barem şi a unei metodologii precise şi riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei
orale se face în prezenţa unui singur evaluator pentru ca aceşti tineri candidaţi să nu fie intimidaţi.

8. REZULTATE

8.1 Rezultatele sunt validate de către Juriul Naţional care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării ulterioare.
8.2 Listele candidaţilor care au reuşit vor fi comunicate pe site-ul Aliantei Franceze Constanta la data precizată în convocare,după întrunirea Juriului Naţional.
8.3 Din motive de confidenţialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.
8.4 Atestatele de reuşită sunt disponibile din momentul anunţării rezultatelor și pot fi ridicate de la Serviciul de Înscrieri. Diplomele sunt eliberate după aproximativ 4 luni de la sesiunea de examen .
8.5 Atât atestatele cât şi diplomele se eliberează numai în baza documentului de identitate al candidatului.
Alianta Franceza organizeaza simulari pentru examenele DELF  A1, A2, B1, B2–sesiunea mai 2018.

Miercuri 25.04.2018 , ora 14.00

Joi 26.04.2018 ,ora 9.00

Tarife  A1,A2- 40,00 Ron

             B1,B2- 60,00Ron

Inscrierile se fac pana pe data de 20.04.2018, la sediul Aliantei sau la telefon 0241619438.

ANUNT

Au sosit diplomele DELF/DALF sesiunea februarie 2018.

 


Alianta Franceza sustine examene de limba franceza, pe diferite nivele, mai jos puteti afla lista sesiunilor curente

Au sosit diplomele DELF din sesiunile mai si iunie 2018.
REGULAMENT
DE DESFĂŞURARE A EXAMENELOR DELF-DALF

1. MODALITĂŢI DE ÎNSCRIERE

TOATE PROBELE (SCRISE SI ORALE) DIN SESIUNEA DELF  12-13 MAI 2018 SE VOR DESFASURA LA COLEGIUL NATIONAL «  MIRCEA CEL BATRAN » CONSTANTA, dupa cum urmeaza :

PROBELE  ORALE  (INDIVIDUALE)= CONFORM LISTELOR AFISATE (ATENTIE !!! : PROBA ORALA INDIVIDUALA PENTRU A2 si B1 SE DESFASOARA INAINTEA PROBELE SCRISE COLECTIVE)

PROBELE  SCRISE (COLECTIVE) :

                     A1 – 09h00-10h20

                     A2 – 11h00-12h40

                     B1 – 11h00-12h45

                     B2 – 10h00-12h30

 !!! ATAT PENTRU PROBELE ORALE INDIVIDUALE CAT SI PENTRU CELE COLECTIVE CANDIDATII SUNT RUGATI SA SOSEASCA CU 15-20 DE MINUTE INAINTEA OREI PROGRAMATE

                                   

1.1 Înscrierea se poate efectua la sediul Aliantei Franceze Constanta, la distanţă (pe mail afconstanta@yahoo.fr).

1.2 Înscrierea constă în completarea formularului de înscriere (disponibil şi pe site) şi ataşarea unei copii a cărţii de identitates au, pentru candidaţii sub 14 ani, a certificatului de naştere.

1.3 Înscrierea devine efectivă după efectuarea plăţii,în numerar, la sediul Aliantei Franceze Constanta, sau virament bancar. În acest ultim caz, vă rugăm să solicitaţi coordonatele bancare ale aliantei prin mail la adresa: afconstanta@yahoo.fr

1.4 După înscriere, fiecare candidat primeşte documentul de convocare la examen în care sunt prezentate informaţiile şi recomandările legate de buna desfăşurare a examenelor.

Prin achitarea taxei de examen şi prin semnarea pentru primirea convocării, candidatul declară că a citit cu atenţie documentul, că a luat la cunoştinţă informaţiile prezentate în el şi că acceptă termenii şi condiţiile participării la examen.

1.5 După finalizarea înscrierii, cererile de transfer într-un alt centru sau sesiune nu sunt admise.
În cazul neprezentării la examen, candidatul va fi considerat absent şi nu i se va rambursa suma achitată.
Excepţie: prezentarea unui certificat medical în celmult 3 zile de la sesiunea de examen. În acest caz, suma achitată va fi folosită numai pentru următoarea sesiune (cu achitarea unei diferenţe dacă intervin modificări tarifare faţă de sesiunea precedentă).

2. CONDIŢII SPECIALE DE EXAMINARE

Candidaţii cu nevoi speciale sunt rugaţi să semnaleze acest lucru în momentul înscrierii pentru ca Centrul de Examen să poată face demersurile necesare, în măsura posibilului. Prezentarea unui certificat medical recent este obligatorie.

3. REPARTIZAREA CANDIDAŢILOR

După încheierea înscrierilor, programul informatic dedicat generează repartizarea pe săli (proba scrisă) şi programarea candidaţilor pe jurii la proba orală în ordine alfabetică. Aşezarea în bănci pentru proba scrisă se face tot în ordine alfabetică.

4. ACCESUL ÎN SĂLI

Accesul în sala de examen :
4.1 se face numai pe baza unui act valid de identitate cu fotografie : carte de identitate, paşaport. Cei cu vârsta de sub 14 ani vor prezenta carnetul de elev vizat pe anul şcolar în curs.
4.2 se face pe baza listelor afişate în ziua examenului în Centrul de Examen. Aceste liste pot fi consultate în prealabil pe site-ul IFB.
4.3 nu este permis după începerea examenului pentru a nu deranja ceilalti candidaţi, a căror primă probă este cea de ascultare a unui document audio.

5. ÎN TIMPUL EXAMINĂRII

Vă rugăm să semnalaţi orice problemă sau întrebare supraveghetorului, examinatorului sau responsabilului Centrului în timpul derulării examenului sau imediat după încheierea lui. La sfârşitul examenului, scris şi oral, veţi semna un proces verbal validând astfel buna desfăşurare a probelor. Orice sesizare formulată ulterior nu va fi luată în considerare.

Pentru o bună desfăşurare a examenelor, vă rugăm insistent :
a) să citiţi cu atenţie informaţiile şi recomandările din documentul de convocare ;
b) să păstraţi liniştea atât în săli cât şi pe holuri, pentru a asigura un climat favorabil examinării. Părinţii sunt rugaţi să aştepte în exteriorul clădirii.

6. PROBE EVALUATE

6.3 În cadrul examenelor DELF-DALF sunt evaluate patru competenţe :

ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea în scris exprimarea şi interacţiunea orală

Fiecare competenţă este notată pe 25 de puncte. Pentru a reuşi examenul, candidatul trebuie să obţină minim 50 de puncte din 100 şi minim 5 puncte/competenţă.

6.4 Proba scrisă este compusă din3 părţi distincte, fără pauză între ele :
ascultarea documentelor audio înţelegerea textelor scrise
exprimarea înscris

6.5 Probaorală este a patra parte a examenului.

6.6 Cele patru părţi sunt indisociabile, neputând fi evaluate separat sau în sesiuni diferite, pentru obţinerea diplomei.

7. EVALUARE

7.1 Examenele DELF-DALF sunt concepute de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice-Paris, iar diplomele sunt eliberate de către Ministerul francez al Educaţiei Naţionale.

7.2 Centrul Internaţional de Studii Pedagogice, conceptorul diplomelor şi organizatorul extern, asigură prin Juriul Naţional menţinerea standardelor de calitate şi respectarea criteriilor de evaluare şi a metodologiei prescrise.
7.3 Corectarea lucrărilor scrise precum şi evaluarea probei orale este asigurată de către doi profesori evaluatori acredidaţi de către Centrul Internaţional de Studii Pedagogice şi se face pe baza unui barem şi a unei metodologii precise şi riguroase. Pentru DELF Prim, evaluarea probei
orale se face în prezenţa unui singur evaluator pentru ca aceşti tineri candidaţi să nu fie intimidaţi.

8. REZULTATE

8.1 Rezultatele sunt validate de către Juriul Naţional care este suveran în deciziile pe care le ia, fără posibilitatea contestării ulterioare.
8.2 Listele candidaţilor care au reuşit vor fi comunicate pe site-ul Aliantei Franceze Constanta la data precizată în convocare,după întrunirea Juriului Naţional.
8.3 Din motive de confidenţialitate, rezultatele nu sunt comunicate telefonic.
8.4 Atestatele de reuşită sunt disponibile din momentul anunţării rezultatelor și pot fi ridicate de la Serviciul de Înscrieri. Diplomele sunt eliberate după aproximativ 4 luni de la sesiunea de examen .
8.5 Atât atestatele cât şi diplomele se eliberează numai în baza documentului de identitate al candidatului.
Alianta Franceza organizeaza simulari pentru examenele DELF  A1, A2, B1, B2–sesiunea mai 2018.

Miercuri 25.04.2018 , ora 14.00

Joi 26.04.2018 ,ora 9.00

Tarife  A1,A2- 40,00 Ron

             B1,B2- 60,00Ron

Inscrierile se fac pana pe data de 20.04.2018, la sediul Aliantei sau la telefon 0241619438.

ANUNT

Au sosit diplomele DELF/DALF sesiunea februarie 2018.

 


Alianta Franceza sustine examene de limba franceza, pe diferite nivele, mai jos puteti afla lista sesiunilor curente

 

  DELF A1 J  24/11/2018

   lieu de passation : Alliance Française de Constanta - Constanta

    salle :   Martha Bibescu

 heure   Nom et prénom                                                         

10.40CERCHIALaura-Maria                                                                                                        

 

DELF A2  J 25/11/2018                                                                                          

   lieu de passation : Alliance Française de Constanta - Constanta

    salle :   Brancusi

   heure     Nom et prénom

   08:00     ADORANTI Raul  23/11/2005                                                                                               

   08.10   APOSTOL Carina - Ionelia                                                                                                 

   08:20   BOIERU Maria-Alexandra                                                                                                   

   08:30   BOLBOASA Alexandru-Daniel                                                                                             

  08:40  FISCU Ioan                                                                                                                     

   08:50 GRECU Nicoleta-Elena                                                                                                       

 

  09:00   IVASCU Alexia-Maria                                                                                                                                            

  09:10   LAMGOUNI Sabrina-Ines                                                                                                   

   09:20   MITREANGA Laura-Daniela                                                                                                                           

   09:30   OPRISAN Miruna - Maria                                                                                                                               

   09:40 TOMA Luciana-Ioana                                                                                                                                    

   09.50    LICA Edis

DELF B1 J  24/11/2018                                                                                           

   lieu de passation : Alliance Française de Constanta - Constanta

    salle :   Ionesco

   heure     Nom et prénom                                                                                                            

   08:00   COCARGEANU Vanda - Maria                                                                                            

   08:15     CORATU Paula-Cosmina                                                                                                 

   08:30    CUSTARA Theodora-Coralia                                                                                             

   08:45    DELCEA Luana - Elena                                                                                                     

   09:00       DINCA Ioana    11/04/2003                                                                                               

   09:15    DOROFTEI Elena 21/01/2002                                                                                               

   09:30   ENESCU Ruxandra-Andrea                                                                                                

   09:45   GROSU Maria-Cristiana                                                                                                    

   10:00    LEON Roxana-Gabriela                                                                                                    

   10.15     FILIP Mariana

 

 

 

lieu de passation :          Alliance Française de Constanta - Constanta

    salle :   Cioran

   heure     Nom et prénom                                                                                                            

   08:00   MESARU Miruna-Maria                                                                                                      

   08:15  MODOI Raluca-Cristina                                                                                                     

   08:30 PENCA Alina-Bianca                                                                                                        

   08:45  PETROVICI Armand                                                                                                         

   09:00   RADU Dionisie - Teodor                                                                                                    

   09:15   ROSU Bianca-Olimpia                                                                                                      

  09:30   TATU Stefan                                                                                                                   

   09:45   VASILACHE Alexia-Maria                                                                                                   

   10:00   VRANCEA Ioana-Alexandra                                                                                                

   10.15     LUPU  Ecaterina Geanina

  

 

 

DELF B2   J  25/11/2018                                                                                  

   lieu de passation : Alliance Française de Constanta - Constanta

    salle :   Brancusi

   heure     Nom et prénom                                                                                                            

   08:00  BUTOI Mihai-Alexandru                                                                                                     

   08:20   CIUDIN Alexandra                                                                                                          

   08:40   CONSTANTINESCU Ana-Delia                                                                                            

   09:00   FULGER Alexandra-Maria                                                                                                  

 lieu de passation :    Alliance Française de Constanta - Constanta

 salle : Martha Bibescu

   08.00   GAIANU Andreea - Corina                                                                                                 

  08.20   GURAU Claudia    

   08.40     HAMCERENCU Maria

   09.00     LUPULEASA Marian-Paul

 

 

 

  salle :         Cioran

   heure     Nom et prénom                                                   

  08.00     GEORGESCU Gratiana

   08:20      MAXIM Bianca  

   08.40    PATRASCU Maria-Elena                                                                                                   

            09:00       VIZIREANU Diana - Georgiana     

DALF C1  24/11/2018                                                                                         

   lieu de passation : Alliance Française de Constanta - Constanta

    salle :   Martha Bibescu

 heure       Nom et prénom                                                                                                            

   13:30   IONESCU Irina - Andreea                                                                                                                           LSH

   14:00    JINGA Maria - Lorena                                                                                                                                SCI

   14:30     MASTAC Catalina                                                                                                                                    SCI

   15:00    SUTA Maria - Emanuela                                                                                                                             LSH