Cursuri

Cursuri sustinute la Alianta Franceza

Cursuri sustinute la Alianta Franceza

OFERTA CURSURI   2023

SESIUNE 01.01 – 30.04                                                                                                         MODULE SI DURATA

Cursuri de franceza generala pentru elevi si adulti                                             Module de 35 ore 1200 lei - 2 sedinte/saptamana(2x100 min.) 70 lei sedinta
Cursuri de franceza pentru pregatire examene DELF / DALF                               Modul de 16 ore pregatire examene DELF 550 le

SESIUNE 01.05 – 15.07                                                                                                         MODULE SI DURATA

Cursuri de franceza generala pentru elevi si adulti                                             Module de 35 ore 1200 lei - 2 sedinte/saptamana(2x100 min.) 70 lei sedinta
Cursuri de franceza pentru pregatire examene DELF / DALF                               Modul de 16 ore pregatire examene DELF 550 lei

SESIUNE 16.07 – 31.08                                                                                                       MODULE SI DURATA

Cursuri de franceza generala pentru elevi si adulti                                              Module de 35 ore 1200 lei - 2 sedinte/saptamana(2x100 min.) 70 lei sedinta
Cursuri de franceza pentru pregatire examene DELF / DALF                                Modul de 16 ore pregatire examene DELF 550 lei


SESIUNE 01.09 – 31.12                                                                                                     MODULE SI DURATA

Cursuri de franceza generala pentru elevi si adulti                                               Module de 35 ore 1200 lei - 2 sedinte/saptamana(2x100 min.) 70 lei sedinta
Cursuri de franceza pentru pregatire examene DELF / DALF                                 Modul de 16 ore pregatire examene DELF 550 lei                               

Simulari pentri examene DELF/DALF
*se organizeaza inaintea examenelor din calendarul DELF/DALF 

DELF A1 /A2 – 100 lei
DELF B1/B2 -120 lei
DALF C1 140 lei

Cursuri individuale la cerere franceza generala                                                    Sedinta 2 ore/170 lei -ritmul si durata se stabilesc impreuna cu profesorul

  

  Mențiuni

 • ⦁ Cursurile se achita integral, la inceputul cursului sau in doua transe , a doua transa la jumatatea cursului
  ⦁ Membrii aceleasi familii beneficiaza de 5% reducere pentru primul membru de familie si de 10% la al doilea membru
  ⦁ Cursurile respecta nivelurile de competenta lingvistica definite de Cadrul european comun de referinta pentru limbi straine al Consiliului Europei , respectiv : elementar(A1), elementar avansat(A2) , intermediar(B1), intermediar avansat(B2), superior (C1).
  ⦁ Cursurile se pot desfasura fata in fata sau online , respectand toate normele sanitatre impuse si prevederile stabilite de Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii.

OFERTA CURSURI   2023

SESIUNE 01.01 – 30.04                                                                                                         MODULE SI DURATA

Cursuri de franceza generala pentru elevi si adulti                                             Module de 35 ore 1200 lei - 2 sedinte/saptamana(2x100 min.) 70 lei sedinta
Cursuri de franceza pentru pregatire examene DELF / DALF                               Modul de 16 ore pregatire examene DELF 550 le

SESIUNE 01.05 – 15.07                                                                                                         MODULE SI DURATA

Cursuri de franceza generala pentru elevi si adulti                                             Module de 35 ore 1200 lei - 2 sedinte/saptamana(2x100 min.) 70 lei sedinta
Cursuri de franceza pentru pregatire examene DELF / DALF                               Modul de 16 ore pregatire examene DELF 550 lei

SESIUNE 16.07 – 31.08                                                                                                       MODULE SI DURATA

Cursuri de franceza generala pentru elevi si adulti                                              Module de 35 ore 1200 lei - 2 sedinte/saptamana(2x100 min.) 70 lei sedinta
Cursuri de franceza pentru pregatire examene DELF / DALF                                Modul de 16 ore pregatire examene DELF 550 lei


SESIUNE 01.09 – 31.12                                                                                                     MODULE SI DURATA

Cursuri de franceza generala pentru elevi si adulti                                               Module de 35 ore 1200 lei - 2 sedinte/saptamana(2x100 min.) 70 lei sedinta
Cursuri de franceza pentru pregatire examene DELF / DALF                                 Modul de 16 ore pregatire examene DELF 550 lei                               

Simulari pentri examene DELF/DALF
*se organizeaza inaintea examenelor din calendarul DELF/DALF 

DELF A1 /A2 – 100 lei
DELF B1/B2 -120 lei
DALF C1 140 lei

Cursuri individuale la cerere franceza generala                                                    Sedinta 2 ore/170 lei -ritmul si durata se stabilesc impreuna cu profesorul

  

  Mențiuni

 • ⦁ Cursurile se achita integral, la inceputul cursului sau in doua transe , a doua transa la jumatatea cursului
  ⦁ Membrii aceleasi familii beneficiaza de 5% reducere pentru primul membru de familie si de 10% la al doilea membru
  ⦁ Cursurile respecta nivelurile de competenta lingvistica definite de Cadrul european comun de referinta pentru limbi straine al Consiliului Europei , respectiv : elementar(A1), elementar avansat(A2) , intermediar(B1), intermediar avansat(B2), superior (C1).
  ⦁ Cursurile se pot desfasura fata in fata sau online , respectand toate normele sanitatre impuse si prevederile stabilite de Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii.

Diplomele DELF şi DALF sunt eliberate de Ministerul Educaţiei Naţionale din Franţa şi sunt recunoscute la nivel naţional şi internaţional. Certifică nivelul de competenţe, practică şi stăpânire a limbii franceze pe şase unităţi diferite.
Înainte de sesiunile de examen DELF/DALF, Alianţa Franceză Constanţa organizează simulări de pregătire pentru susţinerea examenelor DELF/DALF  .

Rezumatul specificaţiilor conform Cadrului European Comun de Referinţă:

Nivel A1 (Nivel mediu 1)
Este capabil să înţeleagă şi să utilizeze expresii familiare şi cotidiene cât şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor curente. Se poate prezenta sau poate prezenta pe cineva şi pune unei persoane întrebări ce o vizează de exemplu, unde locuieşte, relaţiile sale, ce anume îi aparţine, etc şi poate răspunde aceluiaşi tip de întrebări. Poate comunica de manieră simplă dacă interlocutorul vorbeşte încet şi distinctiv şi se arată cooperativ.

Nivel A2 (Nivel mediu 2)
Este capabil să înţeleagă fraze izolate şi expresii frecvent utilizate în legătură cu domenii imediate de prioritate (de exemplu, informaţii personale şi familiale simple, cumpărături, habitat, serviciu). Poate comunica în timpul sarcinilor simple şi obişnuite nesolicitând decât un schimb de informaţii simplu şi direct axat pe subiecte familiare şi obişnuite. Poate descrie cu mijloace simple formarea sa, mediul înconjurător şi poate evoca subiecte care corespund nevoilor sale imediate.

Nivel B1 (Nivel avansaţi 1)
Este capabil să înţeleagă punctele esenţiale atunci când un limbaj clar şi standard este utilizat şi când este vorba despre lucruri familiare în cadrul serviciului, la şcoală, în timpul liber, etc. Poate să se descurce în majoritatea situaţiilor întâlnite în călătorie sau într-o regiune une limba ţintă este vorbită. Poate produce un discurs simplu şi coerent bazat pe subiecte familiare şi în domenii de interes. Poate povesti un eveniment, o experienţă sau un vis, să descrie o speranţă sau un scop şi să expună pe scurt motive sau explicaţii pentru un proiect sau o idee.

Nivel B2 (Nivel avansaţi 2 / independenţi)
Este capabil să înţeleagă conţinutul esenţial al subiectelor concrete sau abstracte într-un text complex, incluzând o discuţie tehnică în specialitatea sa. Poate comunica cu un grad de spontaneitate şi uşurinţă într-o conversaţie cu un vorbitor nativ ce nu comportă tensiuni nici pentru unul nici pentru celălalt. Se poate exprima în mod clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte, poate emite o părere asupra un subiect de actualitate şi poate expune avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

Nivel C1 (Autonomi / Specializaţi pe un domeniu)
Este capabil să înţeleagă o gamă largă de texte lungi şi solicitante, cât şi să reţină semnificaţiile implicite. Se poate exprima spontan şi curent fără a-şi căuta cuvintele în mod aparent. Poate utiliza limba într-o manieră eficace şi suplă în viaţa socială, profesională sau academică. Se poate exprima asupra unor subiecte complexe de manieră clară şi bine structurată şi poate manifesta controlul asupra mijloacelor de organizare, de articulare şi de coeziune a discursului.

Testul de Evaluare a Limbii Franceze (conform Cadrului European Comun de Referinţă)

Fiabil pe toate planurile, TEF-ul, primul test de limbă franceză pe piaţa educativă, permite obţinerea, în intervaluri foarte scurte, a unei “fotografii” a nivelului propriu în franceza generală.

Evaluează competenţele de înţelegere şi de exprimare în limba franceză. Dă o apreciere cantitativă şi calitativă a nivelului lingvistic al candidaţilor.
Oferă o analiză detaliată şi individualizată a rezultatelor.
TEFTEFaQ
Instrument de referinţă, TEF-ul este adaptat nevoilor:
* Candidaţilor
- validare academică a nivelului lor de limbă franceză - proiect personal de mobilitate: studii în Franţa, emigrarea în ţări francofone
- motivare personală
* Întreprinderilor
- proceduri de recrutare
- mobilitate, promovarea salariaţilor
* Centrelor academice:
- intrument de poziţionare, diagnostic
- validarea unui curs de limbă franceză
- selecţia pe criterii lingvistice

TEF-ul, validat de experţi recunoscuţi, constituie o referinţă fondată pe priceperea Camerei de Comerţ şi de Industrie din Paris în materie educativă şi certificativă. Atestarea rezultatelor înmânată fiecărui candidat prezintă punctajul obţinut cât şi comentarii individualizate pentru fiecare probă. Ea situează candidatul pe o grilă indexată penivelurile CECR.
Pentru orice informaţie în legătură cu înscrierile, datele sesiunilor şi tarifele, candidaţii contactează direct Centrele agreate TEF (Alianţa Franceză din Constanţa).
Nu este nevoie de nicio diplomă pentru prezentarea la TEF.

Testul de Evaluare a Limbii Franceze adaptat pentru Quebec TEFaQ poate fi utilizat în cazul în care se doreşte emigrarea în Quebec. Este recunoscut de Ministerul Imigraţiei şi al Comunităţilor culturale din Quebec în cadrul unei cereri oficiale de emigrare. De asemenea, poate constitui un element de formare lingvistică a resurselor umane în cadrul întreprinderilor.

Cursuri de limba franceză pentru Quebec

Alianţa Franceză Constanţa şi statul Quebec, parteneri ce împărtăşesc interese comune
- Încurajarea utilizării francezei peste tot
- Îmbogăţirea “familiei” francofone în America de Nord
În acest sens, Alianţa Franceză este abilitată să organizeze teste standardizate în limba franceză adaptate Quebecului: TEFaQ.
Toate costurile de cursuri până la concurenţa sumei de 1500 dolari canadieni vor fi rambursate la sosire pe teritoriul statului Quebec. Este suficientă prezentarea facturii eliberată de Alianţa Franceză. Suma este valabilă pentru fiecare din membrii familiei. Aceste sume reprezintă contravaloarea orelor efectuate după trecerea interviului şi începerea procesării dosarului.

Cursuri specifice organizate sub patronajul Camerei de Comerţ şi Industrie din Paris
Un prim nivel, Diplomele de Franceză Profesională constituie o cale de acces - dar nu obligatorie - către cele două filiere: limba franceză pentru afaceri şi limba franceză profesională.
Cinci diplome de limba franceză profesională evaluează aptitudinea candidaţilor de a fi operaţionali în context profesional specific corespunzând unuia sau altuia dintre sectoarele abordate.
Trei diplome de limba franceză pentru afaceri evaluează aptitudinea candidaţilor de a fi operaţionali în întreprinderea care comunică în limba franceză cu partenerii săi.

Diplomele de Franceză Profesională - DFP
Aceste diplome atestă o competenţă de bază în limba franceză permiţând candidatului să înţeleagă şi să se exprime în situaţiile cele mai curente şi cele mai obişnuite ale vieţii sociale şi profesionale.
Niveluri: A2 şi B1.

Diploma de Limba Franceză pentru secretariat - DFS
Atestă o competenţă funcţională în limba franceză, limitată la situaţii determinate ale profesiilor de secretariat.

Diploma de Franceză Medicală - DFM
(nivel intermediar ridicat / avansat) atestă capabilitatea candidatului de a utiliza eficient vocabularul medical al limbii franceze în principalele situaţii profesionale.

Diploma de Limba Franceză în domeniul juridic - DFJ
Atestă aptitudinea candidatului de a folosi limba franceză în situaţii profesionale legate de domeniul juridic.

Diploma de Limba Franceză pentru turism şi domeniu hotelier - DFTH
Atestă o competenţă de comunicare în limba franceză, limitată la situaţii specifice profesiilor din domeniul turismului şi hotelier. Oferă posibilitatea de a susţine “Opţiunea Ghid”.

Opţiunea Ghid - DFTH
Se adresează tuturor candidaţilor care au obţinut deja DFP pentru Turism şi Domeniul Hotelier, şi doresc să valideze aptitudinile de comunicare în limba franceză ca ghid turistic.

Diploma de Franceza Afacerilor Gradul I - DFA1
(nivel intermediar ridicat / avansat) atestă capabilitatea candidatului de a utiliza eficient limba franceză în principalele situaţii profesionale de comunicare, unde utilizarea limbii franceze este previzibilă.

Diploma de Franceza Afacerilor Gradul II - DFA2
(Nivel avansat/superior) atestă capabilitatea candidatului se a comunica în limba franceză cu uşurinţă în majoritatea situaţiilor vieţii sociale şi profesionale şi de a face dovada autonomiei în domeniul de lucru.

Diploma Aprofundată de Franceza Afacerilor - DAFA
(nivel superior) permite constatarea unei competenţe de specialist în aptitudinea de a finaliza un studiu aprofundat asupra unui subiect economic sau al unui subiect de didactică a limbii franceze pentru afaceri şi profesionale. Urmare a convenţiei semnate între Camera de Comerţ şi Industrie din Paris şi Universitatea din Paris - Sorbona (Paris IV), deţinătorii unei Diplome Aprofundate de Franceza Afacerilor se pot înscrie pentru obţinerea unei dipome de licenţă în FLE sau Ştiinţele limbajului la această universitate, sub rezerva:

- îndeplinirii condiţiilor de înscriere;
- obţinerii acordului unui profesor pentru alegerea unui subiect de dizertaţie.